Đây là phiên bản cao nhất của phần mềm QTBH, dành tặng riêng cho các doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định, sử dụng miễn phí hoàn toàn.

Hướng dẫn tải xuống và cài đặt:

1. Tải xuống phiên bản cài đặt đầy đủ:

Phiên bản 18.02.25
Cập nhật ngày 25/2/2018

Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá
Tải về: 1 File zip  
file cài đặt QTBH
: có tích hợp thư viện Runtime của MS. Access 97 sẵn trong bộ cài đặt, không đòi hỏi phải cài đặt MS. Access trên máy tính

Xin Chú ý:
+ Sau khi tải xong tất cả các files cho giải nén file zip để được file EXE, chạy file này để cài đặt phần mềm.

Khi cài đặt QTBH, xin chọn cài đặt thư viện Microsoft Access Runtime.

+ Hướng dẫn đăng ký sử dụng: Để lấy số đăng ký sử dụng phần mềm QTBH, xin sử dụng máy điện thoại cố định liên lạc trực tiếp với tác giả qua số máy điện thoại: 0913.941.144 cung cấp các thông tin chi tiết về đơn vị gồm có: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp, và cho biết 2 thông số đăng ký: USERID, SYSTEMID

Bà con ở tại Thành phố Quy Nhơn có thể liên hệ với các Anh sau để được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng QTBH:
1. Anh LÊ HỮU THÀNH, số máy di động: 091.340.7436
(Xin bấm vào dòng này để xem nội dung những dịch vụ cụ thể do Anh LÊ HỮU THÀNH có thể cung cấp)
2. Anh DƯ DUY KHANG, số máy di động: 0913.441.733