Switch to full style
Các hướng dẫn cài đặt và khởi động QTBH
+ Cách cài đặt QTBH thuận tiện nhất:
http://quantribanhang.vn/forum/viewtopic.php?f=10&p=676#p676
+ Cài đặt QTBH trong Windows Server 2003:
http://quantribanhang.vn/forum/viewtopic.php?f=10&t=378
+ Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu sử dụng QTBH:
http://quantribanhang.vn/forum/viewtopic.php?f=10&t=553
+ Hướng dẫn việc Cập nhật lên phiên bản mới
http://quantribanhang.vn/forum/viewtopic.php?f=10&t=990
Gửi bài trả lời

Hướng dẫn việc cập nhật từ phiên bản cũ đang có lên phiên bản mới

Thứ 2 08 Tháng 10, 2012 9:04 pm

Kính chào quý khách,

Để cập nhật từ phiên bản cũ đang có lên phiên bản mới chỉ cần thực hiện như sau:

1. Tải về bản cài đặt của phiên bản mới. Bản cài đặt của các phiên bản được sử dụng chung cho cả 2 trường hợp: cài mới và cập nhật.
Nếu là trường hợp cập nhật, chương trình sẽ tự động cập nhật dữ liệu và các khai báo đang có cho phù hợp với phiên bản mới.

2. Trước khi cập nhật cần phải chú ý cho chép lưu dữ liệu đang có, phòng khi có sự cố ta sẽ cho phục hồi lại dữ liệu từ file dữ liệu đã được chép lưu này.
Bình thường, nếu không thay đổi vị trí cài đặt và không có sự cố máy tính, việc cập nhật lên phiên bản mới không làm mất dữ liệu đang có.

3. Sau khi đã chép lưu dữ liệu xong mới tiến hành việc cầi cập nhật.

4. Nếu đang chạy QTBH trong mạng máy tính với 1 file dữ liệu thống nhất dùng chung cho tất cả các máy tính: phải chú ý cập nhật theo trình tự sau:
- Trước tiên phải đóng QTBH đang mở ở tất cả các máy tính trong mạng
- Trước tiên, phải cho cài cập nhật lên máy đang lưu file dữ liệu dùng chung
- Cài xong phải chạy QTBH ngay lần đầu với quyền Quản trị, nghĩa là đăng nhập vào với Name là "QTV", để chương trình cho kiểm tra và cập nhật các thông số hệ thống đã khai báo trong phiên bản cũ dùng trước đó, sau đó đóng QTBH lại và chuyển sang cập nhật cho máy kế tiếp, cũng theo trình tự này (cài xong > chạy QTBH > đóng QTBH lại > chuyển sang cập nhật máy kế tiếp)

Cũng xin quý khách chú ý:
Không nhất thiết cứ có phiên bản mới lại cho cài đặt cập nhật.
Chỉ cài cập nhật lên phiên bản mới khi:
- Cần sử dụng những chức năng mới hoặc những nội dung được sửa đổi hoặc chỉnh lý trong phiên bản mới
- Phiên bản đang sử dụng có lỗi
Không nên cập nhật khi không có nhu cầu nêu trên và việc sử dụng phiên bản hiện tại đang ổn định và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của đơn vị.

Re: Hướng dẫn việc cập nhật từ phiên bản cũ đang có lên phiên bản mới

Thứ 7 02 Tháng 3, 2013 6:39 pm

Anh có thể nói cụ thể về bước 2 để các thành viên khác có thể tiện theo dõi trên cùng 1 chủ đề được không?
Bước 2 là chú ý chép lưu các dữ liệu đang có.... Vậy đó là những dữ liệu gì, thư mục gì đó chẳng hạn?

Re: Hướng dẫn việc cập nhật từ phiên bản cũ đang có lên phiên bản mới

Thứ 4 06 Tháng 3, 2013 10:04 am

haisonvn đã viết:Anh có thể nói cụ thể về bước 2 để các thành viên khác có thể tiện theo dõi trên cùng 1 chủ đề được không?
Bước 2 là chú ý chép lưu các dữ liệu đang có.... Vậy đó là những dữ liệu gì, thư mục gì đó chẳng hạn?

Kính chào quý khách,

Để chép lưu dữ liệu, quý khách vào QTBH, từ menu "Hệ thống" chọn mục lệnh "Quản lý File dữ liệu" và chọn lệnh "Chép lưu dữ liệu có chỉ định", sau đó chỉ định nơi lưu file dữ liệu được chép lưu.

Để biết rõ các folder lưu dữ liệu của QTBH xin xem nội dung hướng dẫn tương ứng ngay trên giao diện chính của chương trình (Trên cửa sổ của chương trình QTBH bấm nút "Trợ giúp" và bấm chọn mục lệnh sau trên khung bên phải: "Chương trình Quản lý dữ liệu và bảo đảm an toàn dữ liệu như thế nào".
Xin xem ảnh chụp đính kèm.
Tập tin đính kèm
CachTochucQuanlyDulieu.PNG
CachTochucQuanlyDulieu.PNG (185.81 KiB) Đã xem 5841 lần
Gửi bài trả lời