Switch to full style
Gửi bài trả lời

Tại sao Báo cáo Kết quả kinh doanh ghi giá vốn bằng zero?

Thứ 2 14 Tháng 4, 2014 6:37 pm

KH có số ĐT 063.3726... hỏi:
Tại sao Báo cáo Kết quả kinh doanh ghi giá vốn bằng zero?

Kính chào quý khách,

Khi Báo cáo Kết quả kinh doanh ghi giá vốn hàng bán trong kỳ bằng zero, xin thực hiện như sau:

1. Mở cửa sổ "Tổng hợp tình hình kho hàng" và chọn mục "Tổng hợp lại tồn kho từ đầu năm", xong chọn tháng / năm là tháng / năm hiện tại như ảnh bên dưới rồi cho tổng hợp:
Hình ảnh

2. Sau khi tổng hợp xong ở bước trên, lấy lại Báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ sẽ thấy hiển thị chính xác giá vốn hàng bán trong kỳ như ảnh bên dưới:
Hình ảnh

Re: Tại sao Báo cáo Kết quả kinh doanh ghi giá vốn bằng zero?

Thứ 4 07 Tháng 1, 2015 10:05 am

EM LÀM NHƯ HƯỚNG DẪN NHƯNG KẾT QUẢ VẪN LÀ ZERO. EM ĐANG SỬ DỤNG PP TÍNH HTK THEO PPBQGQ. VÀ EM MUỐN LÀM BC KẾT QUẢ KINH DOANH THEO KHOẢNG THỜI GIAN CHỨ KHÔNG THEO TỪNG THÁNG ĐƯỢC KHÔNG( VẪN HIỂN THỊ GIÁ VỐN TRÊN BC). VD: TỪ NGÀY 24/11/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2014.

Re: Tại sao Báo cáo Kết quả kinh doanh ghi giá vốn bằng zero?

Thứ 5 08 Tháng 1, 2015 11:14 am

inoxvinhvien đã viết:EM LÀM NHƯ HƯỚNG DẪN NHƯNG KẾT QUẢ VẪN LÀ ZERO. EM ĐANG SỬ DỤNG PP TÍNH HTK THEO PPBQGQ. VÀ EM MUỐN LÀM BC KẾT QUẢ KINH DOANH THEO KHOẢNG THỜI GIAN CHỨ KHÔNG THEO TỪNG THÁNG ĐƯỢC KHÔNG( VẪN HIỂN THỊ GIÁ VỐN TRÊN BC). VD: TỪ NGÀY 24/11/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2014.

Kính chào quý khách,
Với Báo cáo Kết quả kinh doanh:
1. Nếu muốn lấy số liệu tròn theo từng tháng (từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng): cần phải bảo đảm điều kiện đã cho tổng hợp tồn kho về số lượng và giá trị liên tục từng tháng, kể từ tháng đầu tiên phát sinh dữ liệu đến tháng cuối cùng của năm muốn lấy Báo cáo kết quả kinh doanh.
Để bảo đảm điều đó, chỉ cần chạy chức năng "Tổng hợp tình hình kho hàng \ Tổng hợp lại tồn kho từ đầu năm". Khi chạy chức năng này cần chú ý xác định đúng thời gian tổng hợp tồn kho:
Xác định đúng tháng và năm phù hợp với năm lấy Báo cáo kết quả kinh doanh. Thí dụ, năm nay là năm 2015, nhưng tôi muốn lấy Báo cáo kết quả kinh doanh của tháng 3/2014 (tháng 3 năm trước), thì phải khai báo Tổng hợp lại tồn kho từ đầu năm 2014, nghĩa là khai báo tại ô ghi tháng là 3 hoặc 12, khai báo tại ô ghi năm là 2014 (mặc định sẽ là năm hiện tại 2015).
Cần phải bảo đảm điều kiện nêu trên vì: nhằm mục đích tính toán nhanh khi cho tổng hợp tồn kho có lấy giá vốn hàng hoá theo từng tháng, QTBH sẽ cho ghi số liệu tổng hợp chung về nhập - xuất - tồn (cả về số lượng và giá trị) của từng tháng trong 1 bảng ghi riêng biệt. Khi QTBH tổng hợp tồn kho của từng tháng sẽ đọc số dư đầu kỳ từ bảng ghi số dư này, mà không phải tính từ đầu.

Kết quả sẽ như ảnh chụp bên dưới:
Hình ảnh

2. Nếu muốn lấy số liệu theo khoảng thời gian bất kỳ, không phải là tròn tháng: chỉ cần khai báo giới hạn thời gian là đủ, không cần tổng hợp lại tồn kho từ đầu năm như trên đã hướng dẫn.
Sau đây là ảnh chụp Báo cáo kết quả kinh doanh từ ngày 01/3/2014 đến 15/3/2014
Hình ảnh
Gửi bài trả lời