Switch to full style
Gửi bài trả lời

Về việc hỗ trợ quý khách sử dụng phần mềm QTBH

Thứ 4 13 Tháng 5, 2015 7:52 am

Kính chào quý khách,

Thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi vào ban đêm (nhất là gọi đến tác giả của QTBH) với các yêu cầu hỗ trợ sử dụng phần mềm QTBH, ngay cả yêu cầu kết nối máy tính. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt gia đình riêng của anh chị em phục vụ.
Để bảo đảm việc sắp xếp phục vụ quý khách hàng có hiệu quả, nay tác giả xin trao đổi các nội dung đã được thông báo trước đây về chế độ phục vụ khách hàng sử dụng QTBH như sau:

- Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm QTBH bằng cách hình thức hoạt động sau đây:

CÁC YÊU CẦU HỖ TRỢ KHÔNG PHẢI TRẢ PHÍ:

1. Quý khách có thể trao đổi qua Email, hoặc bằng cách gửi ý kiến lên diễn đàn hỗ trợ này. Các ý kiến của quý khách sẽ được chúng tôi hồi đáp chậm nhất trong vòng 24 tiếng.

2. Cài đặt QTBH lần đầu qua internet.

3. Yêu cầu kết nối máy tính qua internet để hỗ trợ: chỉ thực hiện trong giờ làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 18 giờ chiều. Xin quý khách vui lòng hẹn trước 15 phút.
Với yêu cầu kết nối máy tính, nếu yêu cầu của quý khách là cài lại QTBH, xử lý dữ liệu và khắc phục sự cố không phải do lỗi của phần mềm QTBH quý khách phải trả phí dịch vụ, giá phí sẽ theo thoả thuận cụ thể tuỳ từng trường hợp.

4. Giao dịch trực tiếp qua điện thoại: xin quý khách vui lòng chỉ gọi điện trực tiếp trong giờ làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 18 giờ chiều.

Các hình thức hỗ trợ trên là hoàn toàn miễn phí, quý khách không phải trả phí để được hỗ trợ.

CÁC YÊU CẦU HỖ TRỢ CÓ TRẢ PHÍ:
1. Với yêu cầu kết nối máy tính, nếu yêu cầu của quý khách là cài lại QTBH, xử lý dữ liệu và khắc phục sự cố không phải do lỗi của phần mềm QTBH quý khách phải trả phí dịch vụ, giá phí sẽ theo thoả thuận cụ thể tuỳ từng trường hợp.

2. Các hình thức hỗ trợ khác, bao gồm việc hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở của quý khách: xin vui lòng có trao đổi riêng và có thoả thuận trước.

Xin cảm ơn và chúc quý khách nhiều sức khoẻ.
Gửi bài trả lời