Switch to full style
Gửi bài trả lời

Dịch vụ hỗ trợ sử dụng phần mềm QTBH tại tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận

Thứ 5 16 Tháng 7, 2015 10:35 am

Kính chào quý khách,

Tại tỉnh BÌNH ĐỊNH, tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phần mềm QUẢN TRỊ BÁN HÀNG, không phân biệt đăng ký sử dụng chức năng nào, căn bản hay nâng cao, đều không phải trả phí bản quyền cho tác giả. Doanh nghiệp có nhu cầu chỉ cần tải xuống bản cài đặt của phần mềm, cài đặt lên máy tính và đăng ký sử dụng (không phải mất phí) là sử dụng được ngay. Do điều kiện không thể hỗ trợ trực tiếp đươc nên tác giả chỉ hỗ trợ thông qua các phương tiện gián tiếp từ xa như: qua điện thoại, qua email và qua trao đổi hướng dẫn trên diễn đàn này.

Riêng với doanh nghiệp nào có nhu cầu hỗ trợ triễn khai sâu hơn, một cách nhanh chóng và đáp ứng tận nơi, xin mời liên lạc với Anh LÊ HỮU THÀNH, số điện thoại: 091.340.7436, là người thường trú tại Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.

Những nội dung dịch vụ Anh LÊ HỮU THÀNH có thể cung cấp tận nơi cho các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận gồm có:
1. Cài đặt và huấn luyện sử dụng phần mềm QTBH;
2. Tổ chức dữ liệu ban đầu để doanh nghiệp có thể nhanh chóng sử dụng phần mềm QTBH có hiệu quả ngay, bao gồm cả việc lập các danh mục căn bản, nhập chứng từ phát sinh, ...);
3. Bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và xử lý sự cố máy tính tại chỗ;

Đây là dịch vụ có thu phí, mức phí cụ thể do doanh nghiệp có nhu cầu thỏa thuận cụ thể với Anh LÊ HỮU THÀNH.

Xin chúc quý khách nhiều sức khỏe.
Gửi bài trả lời