Switch to full style
Nơi trao đổi về các vấn đề có liên quan đến quản lý các chứng từ phát sinh: bảo đảm an toàn dữ liệu, hiệu chỉnh, xoá, chép lưu dữ liệu, thống kê, phân loại, tổng hợp, truy tìm nhanh chứng từ đã lập, ...
Gửi bài trả lời

Lập chứng từ Nhập tồn kho bị lỗi?

Thứ 5 16 Tháng 7, 2015 3:40 pm

KH vitinhquynhon phản ảnh:
Khi lập chứng từ nhập tồn kho, nghiệp vụ "NTK", ngay sau khi chọn nghiệp vụ "NTK" tại ô nghiệp vụ QTBH không tự động nạp khách hàng mặc định (là "Tồn kho") mà bỏ trống và gây lỗi.
Xin hướng dẫn cách khắc phục.


Kính chào quý khách,

Về nghiệp vụ "Nhập tồn kho", tôi đã kiểm tra và không thấy lỗi phát sinh như quý khách đang gặp.
Xin xem file video clip ghi lại quá trình kiểm tra nội dung này tại link sau: https://youtu.be/wFORWubDW2k


Xin kiểm tra Danh sách khách hàng xem có tồn tại danh sách sau đây hay không? Nếu không, xin nhập vào với mã số khách hàng và tên đúng như sau:
+ Mã số khách hàng: TK
+ Tên khách hàng: Tồn kho
Đây là danh mục mặc định, do QTBH tự sinh. Có thể quý khách đã vô tình xóa mất đi.
Gửi bài trả lời