Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nạp file dữ liệu khác mà không cần phải khởi động lại QTBH

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 10 Tháng 12, 2017 3:40 pm
gửi bởi lehongduc
KH thaivan...@gmail.com hỏi:
Xin hướng dẫn cách nạp lại file dữ liệu khác, kể cả file dữ liệu thử nghiệm, mà không cần phải khởi động lại QTBH.

Kính chào quý khách,

Để làm việc này, quý khách chỉ cần sử dụng chức năng "Nạp lại File dữ liệu" (còn gọi tắt là "Nạp lại dữ liệu") rồi chỉ định file dữ liệu cần nạp.

Có nhiều cách để gọi chức năng "Nạp lại dữ liệu", tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể để ta chọn gọi sao cho thuận tiện nhất. Sau đây là chi tiết các cách gọi chức năng "Nạp lại dữ liệu" trong chương trình chính, trong Phân hệ Rút gọn và trong Phân hệ Bán hàng:

TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH:
- Cách nhanh nhất: trên bảng điều khiển chính của QTBH, bấm nút chuột phải tại dòng ghi "File dữ liệu đang nạp" để làm hiện menu sổ xuống, sau đó chọn mục lệnh thích hợp:
Hình ảnh

- Cách thứ hai: gọi từ menu "Hệ thống" như trên ảnh sau:
Hình ảnh

TRONG PHÂN HỆ RÚT GỌN:
- Cách nhanh nhất: bấm nút chuột phải tại vùng trống bất kỳ trên bảng điều khiển chính làm hiện menu sổ xuống, sau đó chọn mục lệnh thích hợp:
Hình ảnh

- Cách thứ hai: gọi từ menu "Quản trị Hệ thống" như trên ảnh sau:
Hình ảnh

TRONG PHÂN HỆ BÁN HÀNG:
- Gọi từ menu "Tiện ích" như ảnh bên dưới:
Hình ảnh