Switch to full style
Nơi thông tin về các bản mà Khách hàng không phải trả phí sử dụng.
Gửi bài trả lời

Bản miễn phí - Cập nhật ngày 14/11/2014

Thứ 6 14 Tháng 11, 2014 8:40 am

Kính chào quý khách,

Link tải bản cập nhật ngày 14/11/2014 của bản miễn phí:
+ Sử dụng với thư viện Runtime của MS Access 97: http://www.mediafire.com/download/w5edy ... 141114.zip
+ Sử dụng với Mícrosoft Access 2003: http://www.mediafire.com/download/v63r0 ... 141114.zip

Bản cập nhật ngày 14/11/2014 của Bản miễn phí có các bổ sung và chỉnh lý sau đây:

1. Khắc phục tình trạng vừa cài đặt xong, khởi động lần thứ 2 lại bị yêu cầu cài đặt lại.

2. Chỉnh lý cửa sổ "Cập nhật đơn giá" giúp cho việc cập nhật danh mục hàng hoá ngay trên cửa sổ này thuận tiện hơn trước.

3. Bổ sung phím tắt gọi cửa sổ "Cập nhật đơn giá" bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + G
Gửi bài trả lời