Switch to full style
Nơi thông tin về các bản mà Khách hàng không phải trả phí sử dụng.
Gửi bài trả lời

Trong bản miễn phí "nội dung nhà cung cấp và kho đang được hiểu giống nhau"?

Thứ 3 02 Tháng 12, 2014 3:05 pm

KH tiemt...@gmail.com hỏi qua email:
Hiện tại phiên bản free mới nhất chúng tôi update, tôi thấy nội dung nhà cung cấp và kho đang được hiểu giống nhau?
VD khi chúng tôi vào chọn nhà cung cấp thì lại hiển thị nội dung của kho?

Kính chào quý khách,
QTBH không hề hiểu "nội dung nhà cung cấp" và "kho" giống nhau.
QTBH căn cứ vào khách hàng bán hàng cho quý khách được xác định trong các chứng từ nhập hàng mua vào (nghiệp vụ là N01) đã phát sinh đó chính là "Nhà cung cấp".
Còn kho hàng là nơi chứa hàng hoá xuất ra hoặc nhập vào được xác định trên các chứng từ xuất hoặc nhập phát sinh.

Hình ảnh

Hình ảnh
Gửi bài trả lời