Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Trong bản miễn phí "nội dung nhà cung cấp và kho đang được hiểu giống nhau"?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 02 Tháng 12, 2014 3:05 pm
gửi bởi lehongduc
KH tiemt...@gmail.com hỏi qua email:
Hiện tại phiên bản free mới nhất chúng tôi update, tôi thấy nội dung nhà cung cấp và kho đang được hiểu giống nhau?
VD khi chúng tôi vào chọn nhà cung cấp thì lại hiển thị nội dung của kho?

Kính chào quý khách,
QTBH không hề hiểu "nội dung nhà cung cấp" và "kho" giống nhau.
QTBH căn cứ vào khách hàng bán hàng cho quý khách được xác định trong các chứng từ nhập hàng mua vào (nghiệp vụ là N01) đã phát sinh đó chính là "Nhà cung cấp".
Còn kho hàng là nơi chứa hàng hoá xuất ra hoặc nhập vào được xác định trên các chứng từ xuất hoặc nhập phát sinh.

Hình ảnh

Hình ảnh