Switch to full style
Gửi bài trả lời

Có thể dùng mobile để đọc mã vạch trong phần mềm QTBH được hay không?

Thứ 6 26 Tháng 1, 2018 5:00 pm

KH có số máy 098.598... hỏi:
Tôi có thể dùng mobile để đọc mã vạch trong phần mềm QTBH được hay không?

Kính chào quý khách,
Quý khách có thể sử dụng mobile để đọc mã vạch trong phần mềm QTBH.
Xin tham khảo hướng dẫn chi tiết tại chuyên mục sau đây trên diễn đàn này:
viewtopic.php?f=52&t=1700
Gửi bài trả lời