Switch to full style
Các trao đổi và hướng dẫn về việc giao diện của QTBH không hiển thị được tiếng Việt một cách chính xác.
Gửi bài trả lời

Không xem được nội dung hướng dẫn bằng tiếng Việt của QTBH

Chủ nhật 26 Tháng 3, 2017 11:05 am

Kính chào quý khách,

Trên Windows 7 trở về sau, để xem được nội dung hướng dẫn bằng tiếng Việt của QTBH xin cài bổ sung tiện ích WinHelp32 theo hướng dẫn sau đây:
1. Mở folder QTBH đã cài trên máy tính ra
2. Mở folder con có tên là Help32ForWin7810 ra
3. Bấm nút chuột phải tại biểu tượng file Install làm hiện menu sổ xuống rồi bấm chọn vào mục lệnh "Run As Administrator" như ảnh bên dưới để cài đặt.

Hình ảnh
Gửi bài trả lời