Switch to full style
Gửi bài trả lời

Lưu ý khi đăng ký làm thành viên của diễn đàn này

Thứ 3 31 Tháng 1, 2012 1:52 pm

Kính chào quý Anh, Chị và quý Khách hàng,
Để tránh việc diễn đàn bị tấn công bởi các nguồn đăng ký spam tự động vào diễn đàn này, khi đăng ký làm thành viên của diễn đàn người đăng ký sẽ phải trả lời một câu hỏi bằng tiếng Việt có dấu.

Thí dụ:
Câu hỏi: Viết ra tên đầy đủ có 4 từ của từ viết tắt phần mềm QTBH
Xin nhập câu trả lời là: Quản trị bán hàng

Hay câu hỏi: Quốc hiệu của nước Việt Nam hiện nay
nhập trả lời là: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xin cảm ơn quý Anh, Chị và quý Khách hàng
Gửi bài trả lời