Switch to full style
Thông tin về các bản cập nhật mới nhất của QTBH
+ Bản miễn phí: http://www.mediafire.com/download/hld83 ... 230414.zip
Gửi bài trả lời

Thông tin về bản cập nhật ngày 25/8/2017

Thứ 6 25 Tháng 8, 2017 4:03 pm

Kính chào quý khách,

Sau đây là thông tin tóm tắt các sửa đổi và bổ sung chủ yếu của phiên bản 17.08.25, cập nhật ngày 25/8/2017:
Link tải: http://www.mediafire.com/file/xnpy5n8pw ... 250817.zip

1. Sửa lỗi phát sinh trong một số trường hợp do khách hàng VanDienNhan phản ảnh:
"... Hôm qua em có thử kiểm tra thì thấy vẫn còn sót 1 chổ: NV vẫn xem được chứng từ thanh toán nếu vào: "Thanh toán", chọn "xem nhật ký thanh toán", vẫn xuất hiện chứng từ do QTV lập."
Xin xem chi tiết về nội dung này tại chuyên mục: viewtopic.php?f=31&p=3112#p3112

2. Bổ sung thêm vào chức năng "In nhật ký nhập xuất hàng hóa", cho in nhật ký nhập xuất hàng hóa theo nhóm hàng xác định (khi chọn tổng hợp theo từng mặt hàng)
Hình ảnh

3. Bổ sung thêm vào chức năng "Quản lý Chiết khấu và Khuyến mãi", cho phép lập định mức KM bằng hàng hóa khi cùng 1 định mức được hưởng nhiều hàng hóa Km khác nhau.
Xin xem thêm hướng dẫn chi tiết tại chuyên mục sau: viewtopic.php?f=24&p=3115#p3115

4. Chỉnh lý lại chức năng "Áp dụng giới hạn riêng đối với nhân viên": cho phép áp dụng phân biệt 2 mức độ giới hạn là:
+ Áp dụng đối với toàn bộ nhân viên
+ Chỉ áp dụng đối với những nhân viên xác định.
Xin xem thêm hướng dẫn chi tiết tại chuyên mục sau: viewtopic.php?f=31&p=3114#p3114

Xin cảm ơn và chúc quý khách nhiều sức khỏe.

Re: Thông tin về bản cập nhật ngày 25/8/2017

Thứ 6 25 Tháng 8, 2017 4:32 pm

lehongduc đã viết:Kính chào quý khách,

Sau đây là thông tin tóm tắt các sửa đổi và bổ sung chủ yếu của phiên bản 17.08.25, cập nhật ngày 25/8/2017:
Link tải: http://www.mediafire.com/file/xnpy5n8pw ... 250817.zip

1. Sửa lỗi phát sinh trong một số trường hợp do khách hàng VanDienNhan phản ảnh:
"... Hôm qua em có thử kiểm tra thì thấy vẫn còn sót 1 chổ: NV vẫn xem được chứng từ thanh toán nếu vào: "Thanh toán", chọn "xem nhật ký thanh toán", vẫn xuất hiện chứng từ do QTV lập."
Xin xem chi tiết về nội dung này tại chuyên mục: viewtopic.php?f=31&p=3112#p3112

2. Bổ sung thêm vào chức năng "In nhật ký nhập xuất hàng hóa", cho in nhật ký nhập xuất hàng hóa theo nhóm hàng xác định (khi chọn tổng hợp theo từng mặt hàng)
Hình ảnh

3. Bổ sung thêm vào chức năng "Quản lý Chiết khấu và Khuyến mãi", cho phép lập định mức KM bằng hàng hóa khi cùng 1 định mức được hưởng nhiều hàng hóa Km khác nhau.
Xin xem thêm hướng dẫn chi tiết tại chuyên mục sau: viewtopic.php?f=24&p=3115#p3115

4. Chỉnh lý lại chức năng "Áp dụng giới hạn riêng đối với nhân viên": cho phép áp dụng phân biệt 2 mức độ giới hạn là:
+ Áp dụng đối với toàn bộ nhân viên
+ Chỉ áp dụng đối với những nhân viên xác định.
Xin xem thêm hướng dẫn chi tiết tại chuyên mục sau: viewtopic.php?f=31&p=3114#p3114

Xin cảm ơn và chúc quý khách nhiều sức khỏe.

... Xin tham khảo các tài liệu hướng dẫn riêng tại các chuyên mục đã dẫn trong bài này.
Gửi bài trả lời