Tác giả:
Lê Hồng Đức
16/6 Duy Tân, Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
số điện thoại: 0913.941.144
email: hduc@hcm.vnn.vn, quantribanhang@gmail.com, lehongduc@ymail.com

Forum: http://quantribanhang.vn/forum
Blog: http://blog.yahoo.com/lehongduc/articles/808561/index

Tài khoản giao dịch:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VietComBank)
Lê Hồng Đức
Số TK: 0121 00040 8282 (ghi liên tục không khoảng cách)
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai


Các đại lý phát hành:
Tại thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ hỗ trợ sử dụng QTBH : quý khách có nhu cầu xin liên hệ với:
+ Anh Lê Hồng Hải qua số máy 0918.512.717

1. Cửa hàng Trường Giang 
Số 15 đường Tôn Thất Tùng, quận 1
Số điện thoại:  (08) 62911048

Tại Hà Nội
1. Công ty TNHH Hoàng Bình Minh
Khối 1B thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Số điện thoại: 04.9.651.747,
04.9.651.748
Hiện nay công ty đang tặng cho khách hàng mua máy tính của Công ty: mỗi máy tính 1 license chương trình QTBH 

Tại Tỉnh Thái Bình
1. Anh Trương Văn Cường
số điện thoại: 0913.291.323