Các tiện ích hỗ trợ cài riêng cho Windows Vista và Windows 7, 8

Trên Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1, để đọc được nội dung hướng dẫn của QTBH quý khách cần phải tải xuống bản cập nhật của Microsoft dành cho Windows 8 từ link sau:
http://support.microsoft.com/kb/917607

Khi quý khách vào trang hỗ trợ tại địa chỉ nêu trên, xin chọn bản windows đang sử dụng để tải về bản cập nhật tương ứng.
Xin chú ý: quý khách cần xác định chính xác mình đang sử dụng Windows 32 bit hay bản 64 bit để tải về đúng bản cập nhật tương ứng.
Sau khi tải về, quý khách chỉ cần kích kép file đã tải và tiến hành cài đặt bản cập nhật.

CHÚ Ý: Khi chạy các file EXE phải chạy ở chế độ "Run As Administrator" bằng cách chọn file cần chạy rồi bấm nút chuột phải làm hiện menu sổ xuống, trên menu này ta chọn mục lệnh "Run As Administrator" .