Tiện ích hỗ trợ tải về (miễn phí)
Tải về thư viện MS. Access 97 Runtime
Hướng dẫn nạp các chức năng của phần mềm QTBH
Tải về Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm QTBH


Sử dụng thử phần mềm trước khi quyết định mua
Quý khách có thể tải về bản cài đặt của bất kỳ phiên bản nào để kiểm tra chức năng của phần mềm trước khi quyết định mua sử dụng chính thức.
Để bảo đảm việc cài đặt, sử dụng được thuận tiện và dễ dàng, quý khách nên tải về bản cài đặt để sử dụng với thư viện Runtime của MS. Access 97 (đã được tích hợp sẵn trong bộ cài đặt này) 

Trong trường hợp này
:

1. Quý khách vẫn sử dụng được tất cả các chức năng của phần mềm, và chỉ bị một hạn chế duy nhất là chương trình QTBH sẽ tự động khởi động lại vào thời điểm ngẫu nhiên do chương trình tự xác định; khi đó, những nội dung dữ liệu nào đã được cập nhật sẽ được bảo toàn, những nội dung chưa được cập nhật sẽ bị loại bỏ. 

2. Khi chương trình yêu cầu nạp số đăng ký sử dụng, quý khách bấm nút "Thôi" trên cửa sổ "Nạp số đăng ký" để tiếp tục sử dụng với hạn chế đã nêu ở trên.

3. Việc hướng dẫn sử dụng phần mềm ở chế độ sử dụng thử:
- Mọi việc cài đặt, tìm hiểu cách thức sử dụng phần mềm, tìm hiểu về các chức năng của phần mềm đều do quý khách tự tìm hiểu và thực hiện. 
Phần mềm đã có sẵn 1 file dữ liệu với nội dung giả định do tác giả chuẩn bị trước, phục vụ cho việc kiểm tra các chức năng của phần mềm, quý khách có thể cho nạp file dữ liệu thử nghiệm này tại cửa sổ "Bắt đầu" khi đăng nhập vào QTBH. 

Quý khách có thể tìm thấy các hướng dẫn cần thiết thông qua các nguồn thông tin sau:
+ Nội dung hướng dẫn của phần mềm: bấm F1 tại bất kỳ cửa sổ làm việc làm bên trong phần mềm để cho hiện nội dung hướng dẫn tương ứng;
Hoặc khai thác tiện ích hướng dẫn từ menu "Giúp đỡ" của phần mềm .
+ Các tài liệu hướng dẫn mở rộng: đã được tích hợp sẵn sau khi cài đặt thành công QTBH, bên trong folder README, nằm bên trong folder QTBH.
+ Các ý kiến thắc mắc và trao đổi về QTBH tại diễn đàn trao đổi chung ở địa chỉ:  http://quantribanhang.vn/forum
+ Trao đổi qua email với tác giả. Xin gửi email đến cùng lúc các địa chỉ email sau: quantribanhang@gmail.comlhongduc@gmail.comlehongduc@quantribanhang.vn