Quý khách có thể tải xuống các bản cài đặt chính thức của phiên bản phù hợp và tham khảo các thông tin chi tiết tại website hỗ trợ sau: http://quantribanhang.vn

 

Phần mềm Quản trị bán hàng cung cấp các phiên bản phù hợp với quy mô quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại như sau:

1.                 Với doanh nghiệp thương mại nhỏ, chủ yếu là bán lẻ: có phiên bản miễn phí hoàn toàn, đây là phiên bản quà tặng của tác giả cho tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng. Doanh nghiệp sử dụng không phải trả bất kỳ chi phí nào khi sử dụng phiên bản này.
Tuy là miễn phí, song phiên bản này có đầy đủ các chức năng thông dụng cần thiết của hoạt động mua bán hàng ở quy mô nhỏ bao gồm các chức năng:
+ quản lý kho hàng : nhập, xuất, in hoá đơn bán hàng – phiếu nhập xuất kho, báo cáo tồn kho, in thẻ kho, in nhật ký nhập – xuất;
+ quản lý thu, chi và công nợ (bao gồm nợ phải thu, nợ phải trả): lập chứng từ thu - chi, in phiếu thu – chi, báo cáo tồn quỹ, in sổ quỹ;
+ báo cáo kết quả kinh doanh (tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận) 

2.                Với doanh nghiệp thương mại có hoạt động bán lẻ và bán sỉ với nhiều nhu cầu quản lý phức tạp hơn: có phiên bản mang ký hiệu RC.
Đây là phiên bản thương mại, có giá phí bản quyền = 500.000 đồng / đăng ký sử dụng cho 1 máy tính.

Với các chức năng căn bản sau:

2.1. quản lý kho hàng
: bao gồm các nghiệp vụ cụ thể:
+ lập chứng từ nhập, xuất: cho phép đăng ký trực tiếp các khoản chiết khấu (với nhiều cách tính linh hoạt) và các khoản chi phí có liên quan ngay khi lập chứng từ phát sinh, cho phép xác định các phương thức thanh toán linh hoạt: ghi nợ, trả bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng, trả trước 1 phần;
+ in hoá đơn bán hàng (với trên 40 mẫu đã được chuẩn bị sẵn sàng để tuỳ ý chọn lựa thích hợp), in phiếu nhập – xuất kho;
+ lập báo cáo tồn kho (về số lượng và giá trị hoặc chỉ về số lượng): cho phép quản lý theo từng kho riêng biệt, cho phép tuỳ chọn áp dụng các phương pháp tính giá tồn kho thông dụng như: Bình quân gia quyền theo kỳ, FIFO – Nhập trước Xuất trước, LIFO – Nhập sau Xuất trước;
Cho phép truy xuất nhanh số liệu tồn kho của 1 mặt hàng hoặc của 1 nhóm mặt hàng xác đinh (theo từng kho hàng) và chứng từ phát sinh có liên quan;
+ lập thẻ kho: ghi nhận biến động nhập – xuất trong kỳ của từng mặt hàng với 1 hoặc 2 đơn vị tính khác nhau;
+ lập bảng phân tích biến động giá vốn theo biến động nhập – xuất trong kỳ của từng mặt hàng với phương pháp tính giá tồn kho xác định trước;
+ lập các báo cáo tổng hợp và phân tích biến động nhập – xuất trong kỳ theo nhiều chỉ tiêu tổng hợp khác nhau (chức năng in nhật ký nhập – xuất); các chỉ tiêu phân tích tổng hợp bao gồm: theo kho hàng, theo từng mặt hàng, theo từng nhà cung cấp, theo từng khách hàng, theo từng nhóm khách hàng, ...

2.2. quản lý thu, chi và công nợ: bao gồm các nhiệp vụ cụ thể:
+ lập chứng từ thu, chi: bao gồm các khoản thu, chi do bán và mua hàng, các khoản thu và các khoản chi khác;
+ in phiếu thu, chi phát sinh;
+ lập báo cáo tồn quỹ: bao gồm quỹ tiền mặt và tiền gửi ở từng ngân hàng phân biệt;
+ in sổ quỹ, sổ theo dõi biến động tài khoản tiền gửi ngân hàng;
+ phân tích và tổng hợp các khoản thu và các khoản chi phí phát sinh;
+ tổng hợp công nợ của toàn doanh nghiệp (nợ phải thu + nợ phải trả): bao gồm các số liệu dư đầu kỳ, phải thu – phải trả phát sinh trong kỳ, đã thu – đã trả phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ;
+ phân tích công nợ của khách hàng xác định (nợ phải thu + nợ phải trả): bao gồm các số liệu dư đầu kỳ, phải thu – phải trả phát sinh trong kỳ, đã thu – đã trả phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ;
Cho phép in bảng tổng hợp hàng hoá phát sinh trong kỳ có liên quan đến khách hàng đã chọn theo nhiều tiêu chí tổng hợp, phục vụ cho nhu cầu đối chiếu công nợ linh hoạt và thích hợp;
+ cho phép áp dụng việc kiểm soát nợ phải thu khi lập chứng từ xuất bán hàng cho khách hàng có liên quan;
+ lập và theo dõi hạn mức dư nợ của từng khách hàng;

2.3. quản lý giá
: bao gồm quy định giá và áp dụng giá bán, cụ thể:
+ tính toán và lập giá bán từng mặt hàng hoặc từng nhóm hàng theo nhiều tiêu chí và cách tính linh hoạt;
+ quy định mức giá áp dụng cho từng khách hàng với từng mặt hàng cụ thể, chương trình sẽ tự động áp giá đã quy định cho khách hàng với mặt hàng tương ứng khi phát sinh việc xuất hàng bán ra;

2.4. quản lý chiết khấu – khuyến mại
: bao gồm quy định định mức bằng hàng hoặc bằng tiền và áp dụng định mức đó khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cho khách.

2.5. quản lý doanh thu và kết quả kinh doanh
: bao gồm các chức năng cụ thể sau:
+ Phân tích doanh thu phát sinh trong kỳ;
+ lập báo cáo kết quả kinh doanh, trong đó phân tích chi tiết các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

3.                 Với trường hợp quản lý hàng hoá bằng mã vạch (barcode): có phiên bản mang ký hiệu RB.
Đây là phiên bản thương mại, có giá phí bản quyền = 2.000.000 đồng / đăng ký sử dụng cho 1 máy tính.
Với các chức năng giống như phiên bản RC và có thêm chức năng hỗ trợ việc quản lý hàng hoá bằng mã vạch, hỗ trợ việc bán hàng bằng thiết bị đọc mã vạch giống như hình thức bán hàng tại các siêu thị.

4.                 Với trường hợp có sử dụng nhiều loại ngoại tệ khác nhau song song với sử dụng và hạch toán bằng đồng nội tệ: có phiên bản mang ký hiệu FC.
Đây là phiên bản thương mại, có giá phí bản quyền = 1.500.000 đồng / đăng ký sử dụng cho 1 máy tính.
Với các chức năng giống như phiên bản RC và có thêm chức năng hỗ trợ việc quản lý hạch toán, thu – chi bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau, cung cấp chức năng theo dõi công nợ bằng ngoại tệ theo biến động tỷ giá. 

5.                 Với doanh nghiệp làm nhà phân phối hàng hoá: có phiên bản mang ký hiệu R2
Đây là phiên bản thương mại, có giá phí bản quyền = 3.500.000 đồng / đăng ký sử dụng cho 1 máy tính.
Với các chức năng giống như phiên bản RC và có thêm các chức năng hỗ trợ việc quản lý đặc thù sau:
+ lập và áp dụng định mức chiết khấu - khuyến mãi (và khuyến mại) bằng hàng hoá hoặc bằng tiền, sau đây ghi tắt là CKKM, với nhiều loại định mức và cách tính linh hoạt khác nhau. Cho phép theo dõi cả 2 chiều: với khách mua hàng và với nhà cung cấp hàng hoá;

+ theo dõi, tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động của các nhân viên kinh doanh trên cả 2 mặt: doanh số và số lượng hàng hoá thực hiện;

+ lập bảng chấm công lao động;

+ lập bảng lương lao động theo các hình thức: lương hưởng cố định theo ngày công hoặc theo kết quả thực hiện doanh số trong kỳ;

+ lập dự trù tồn kho và nhu cầu mua hàng tự động theo số liệu phân tích kết quả kinh doanh trong kỳ: do chương trình tự động theo dõi và cho xuất báo cáo tổng hợp khi có yêu cầu.

6.                 Ngoài ra, còn có các phiên bản chuyên biệt cho các ngành kinh doanh đặc thù như:
+ quản lý các mặt hàng cần theo dõi vỏ bao bì hàng hoá phải thu hồi, theo dõi các khoản thu chi tiền cược vỏ bao bì (như các mặt hàng vỏ chai, két đựng chai, thùng chứa nước lọc, ...)
+ quản lý thành phẩm và tiêu hao nguyên – vật liệu cho gia công sản phẩm;
+ quản lý các loại hàng hoá mang số serial phân biệt như: điện thoại, thẻ điện thoại;
+ quản lý các dịch vụ cung cấp qua thẻ như: thẻ cung cấp dịch vụ truyền hình qua vệ tinh, thẻ cung cấp các dịch vụ tư vấn hoặc dịch vụ phục vụ. 

7.                 Việc thanh toán:

1. Hình thức thanh toán
: khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân sau của tác giả:
Quý khách có thể lựa chọn giao dịch với 1 trong 2 tài khoản sau:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển NTVN
Lê Hồng Đức
Số TK: 590 02050 38263 (ghi liên tục không khoảng cách)
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn VN - Chi nhánh Đồng Nai

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VietComBank)
Lê Hồng Đức
Số TK: 0121 00040 8282 (ghi liên tục không khoảng cách)
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

Ngay sau khi chuyển tiền xong, xin quý khách vui lòng thông báo cho tác giả qua số điện thoại: 0913.941.144, đồng thời cho biết địa chỉ và họ tên người mua.

3. Ngay sau khi quý khách thực hiện việc thanh toán nêu trên, chúng tôi có trách nhiệm: Thông báo ngay số đăng ký sử dụng chính thức chương trình.


Các hoạt động hỗ trợ khách hàng:
1. Tác giả trực tiếp hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng qua các hình thức
: điện thoại trực tiếp, thư điện tử, trao đổi tại nhóm trao đổi trực tuyến:
http://quantribanhang.vn/forum

2. Tại các điểm phát hành sản phẩm:
tùy điều kiện cụ thể của từng điểm phát hành quý khách có thể liên hệ và thỏa thuận cụ thể việc cung ứng các dịch vụ tận nơi đóng trụ sở của quý khách (có thu phí) như: hướng dẫn, tập huấn, cài đặt,... 

Xin chúc Quý khách sức khỏe và hạnh phúc

Tác giả: Lê Hồng Đức
Số ĐT: 0913.941.144
Email: hduc@hcm.vnn.vn, lhongduc@gmail.com

Website:
http://quantribanhang.vn
Diễn đàn hỗ trợ: http://quantribanhang.vn/forum